1.20.2015

Notes del traçador


  • Mapa escala 1:15.000 i equidistància 10m.
  • Terreny desnivellat de prats i boscos generalment penetrables (blanc i verd 1)
  • Atenció, generalment els tallats i les roques pintats al mapa són de grans dimensions i infranquejables.
  • No estan dibuixats tots el filats.
  • Les fonts dels pobles s'han assenyalat amb el símbol de got.
  • Trams de vaguades i roques que poden ser força tècnics.
  • Es recomana l'ús de lupa per fer l'atac a les fites.